PlasmaMed TM

PlasmaMED-TM Phiên bản dành cho thẩm mỹ viện và Spa ===============================   + Công suất máy:  90W + Điện nguồn sử dụng: 220V/50-60Hz + Nồng độ UV trong Plasma: ≤ 0.1 mW/cm2 + Nồng độ Ozon trong Plasma: ≤ 0.04 ppm + Nhiệt độ tia plasma:  18oC – 40oC + Số bình sử dụng:   01...

PlasmaMed SD

PlasmaMED-SD Phiên bản dành cho thẩm mỹ viện và Spa =============================== + Công suất máy: 45W. + Tốc độ dòng khí: 5 lít/phút. + Áp suất dòng khí: 1~3 bar. + Đường kính tia Plasma: 3 mm. + Độ dài tia Plasma: 8~10 mm. + Nồng độ UV trong Plasma: ≤ 0.1 mW/cm2 + Nồng...