Về chúng tôi

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

ACG là một công ty hàng đầu với các sản phẩm sáng tạo, quản lý sáng tạo và những ý tưởng sáng tạo sẽ luôn giúp cho mọi khách hàng có thể cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, cải thiện tổng thể tất cả các thành viên trong nhóm và cho thế giới này một cái gì đó có thể đáng nhớ mãi mãi. Tầm nhìn chiến lược “Công ty thẩm mỹ” khoa học nhất tại VN – cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thẩm mỹ cao cấp”

SỨ MỆNH

“Hãy cho chúng tôi niềm tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể” Phục vụ và không có dịch vụ tốt hơn là cung cấp giải pháp đúng và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng “

TẦM NHÌN

“Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tích hợp, sáng tạo và có các cố vấn và tư vấn đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi – cho phép họ cung cấp chăm sóc khách hàng với chất lượng tốt nhất và nâng cao hiệu quả quản lý thực hành và lợi nhuận của họ. “

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi tin vào khoa học và EBM chứ không phải là học thuyết.
Chúng tôi tin rằng chúng ta cần sở hữu, kiểm soát kiến thức và khoa học đằng sau những sản phẩm chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi chỉ tham gia vào các thị trường, nơi chúng tôi có thể đóng góp đáng kể (khoa học và sự sáng tạo).
Chúng tôi tin tưởng vào việc nói không với hàng ngàn dự án để chúng tôi thực sự có thể tập trung vào một số ít thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với chúng tôi.
Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác sâu rộng và tương tác chéo giữa các nhóm của chúng tôi, cho phép chúng tôi đổi mới theo cách mà người khác không thể.
Chúng tôi không giải quyết bất cứ điều gì ít hơn sự xuất sắc trong mỗi nhóm trong công ty, và chúng tôi có lòng tự trọng để thừa nhận khi chúng tôi sai và can đảm để thay đổi.